MENU
Aula_close Layer 1

Referat 12.10.21

 

Referat

Skolebestyrelsesmøde Ferslev Skole

Dato og tid: 12. oktober 2021 19.00-21.00

Sted: Skolens personalerum

Deltagere: Anders Bisgaard, Brian Scharling, Stig Lynggaard, Karsten Christiansen, Jonas Kjær Nielsen, Thorkil Greve, Lone Brunsgaard, Michelle Kristensen, Pia Strandgaard, Finn Pilgaard, Mette Amdisen, Lasse Hall

Afbud: Brian, Karsten, Michelle

Mødeleder: Anders Bisgaard

Referent: Mette Amdisen

Dagsorden: 

 1. Valg af ordstyrer (B)
  1. Indstilling: At Stig vælges som ordstyrer.
  2. Referat: Stig vælges
 2. Godkendelse af referat (B)
  1. Indstilling: At referatet godkendes.
  2. Referat: Der tilføjet rettelse med afbud.
 3. Godkendelse af dagsorden (B)
  1. Indstilling: At dagsordenen godkendes.
  2. Referat: Godkendt
 4. Orientering fra elevrådet (O)
  1. Indstilling: Elevrådet orienterer om elevrådsarbejdet og andre relevante synspunkter fra elevrådet.
  2. Referat: 

Elevrådet har talt om virkelighedsnær undervisning. 

Det handler om at lære relevante ting som bl.a. budget. DSE (Danske skoleelever) har inspireret til dette.

Brevkasse hvor elever kan indsende ønsker - elevrådet vil skrive ud (med opfølgning) ca. en gang om måneden. Elevrådet vil gerne arbejde med bedre/tættere kontakt ud i klasserne og mere feedback til elevrådet.

Høvdingeboldturnering er et ønske og planlægges (samme koncept som tidligere)  - overskuddet fra entré skal gå til elevrådet.

På torsdag er der generalforsamling i Fælleselevrådet.

Orientering om UMR - undervisningsmiljørepræsentanter.

Elevrådet har stået for personalets dag i hallen - det gik rigtig godt.

 1. Temaaften og valg (B)
  1. Indstilling: Der skal aftales proces, indhold og dato for tema/valgaftenen i foråret.
  2. Referat:

Indhold/tema: 

Oplæg med politi og sociale medier/digital dannelse.

Indskolings forældre udtrykt ønske om rundvisning (kender måske ikke skolen så godt, da der har været nedlukket under Corona).

Facebookopslag med orientering om kommende skolebestyrelsesvalg - Lasse og evt. Anders (deles af flere gange frem mod foråret).

Åbent hus arrangement med mulighed for rundvising evt. skolekoncert minikor)og med tema/oplæg.

Der nedsættes et arbejdsudvalg med Stig, Anders og Lasse.

 

Temaaften/valgaften er på som punkt på næste møde igen.

 1. Måltidspolitik (D)
  1. Indstilling: Lasse har kontaktet Gug Skole, og afventer pt. på svar. Hvis svaret når at komme inden, så bringer Lasse det med på mødet til drøftelse.
  2. Referat:

Skolemad.nu er udbyder på andre skoler. Lasse kontakter dem.

 1. Hjemmeside (D)
  1. Indstilling: Hjemmesiden er ved at være færdig. På mødet drøftes, om der er noget, der skal tilføjes eller justeres.
  2. Referat:

Hjemmesiden skal være handicapvenlig - vi er underlagt webtilgængelighed.

 1. Skolebestyrelsensfolder (B)
  1. Indstilling: Folderen må ikke ligge på hjemmesiden fra uge 42 grundet handicaptilgængelighed (webtilgængelighed). Derfor skal bestyrelsen tage stilling til, hvad den ønsker at få på hjemmesiden i stedet. I kan finde inspiration på Gammel Hasseris Skoles hjemmeside: https://gammelhasserisskole.aula.dk/node/23
  2. Referat:

Teksten fra skolebestyrelsesfolderen kopieres over på hjemmesiden.

 1. Meddelelser (O)
  1. Ledelse

 - Vi er ramt af sygdom (ikke corona) og der har været mange ture ud af huset. Det har betydet, at der er nogle ender der skal nå sammen og klasser oplever vikarer.

- Lasse har i dag orienteret på UFL (Udvidet Fællesledelsesmøde) om Ferslev Skoles UMR tiltag (møder der skal afholdes med AMR og ledelse). Vi har elever der gerne vil deltage.

Der kommer ny forvaltningsstruktur fra 1/1 2022. Gode elementer i bl.a  overlevering fra børnehave til skole. Serviceområdefunktionen er endnu ikke afklaret.

- Der har været opstart af læringskonferencer på skolen i dag. Vi kan iagttage at der generelt er et dyk fagligt på matematikområdet. 

2. klasserne får deres chromebooks i morgen og 6. klasse får efter efterårsferien.

 1. Forældre

Kort orientering om artikel i avisen

Gymnastikforeningen har søgt og fået fondsmidler. Jonas nævner Genstart Foreningen.

 1. Medarbejderrepræsentanter

Forberedelse af Trimdagen på fredag for 0. - 6. klasse er i fuld gang.

Afdeling c afholder Basket Night.

I DUS planlægges Halloween - afholdes for børn 29/10

 1. Eventuelt

 

Næste møde: tirsdag den 16/11 kl. 19.00

 

Punkt til næste møde: Temaaften/valgaften