Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Referat 24.05.22

 

Referat

Skolebestyrelsesmøde Ferslev Skole

 


Dato og tid: 24. maj 2022 19.00-21.00

Sted: Personalerummet

 

Deltagere: Anders Bisgaard, Brian Scharling, Stig Lynggaard, Karsten Christiansen, Jonas Kjær Nielsen, Thorkil Greve, Lone Brunsgaard, Michelle Kristensen, Pia Strandgaard, Finn Pilgaard, Mette Amdisen, Lasse Hall

Afbud: Lasse Hall, Brian Scharling, Michelle kristensen

Mødeleder: Anders Bisgaard

Referent: Mette Amdisen

 


 

Dagsorden: 

 1. Valg af ordstyrer (B)
  1. Indstilling: At Karsten vælges som ordstyrer.
  2. Referat: Godkendt
 2. Godkendelse af referat (B)
  1. Indstilling: At referatet godkendes.
  2. Referat: Godkendt
 3. Godkendelse af dagsorden (B)
  1. Indstilling: At dagsordenen godkendes.
  2. Referat: Godkendt
 4. Orientering fra elevrådet (O)
  1. Indstilling: Elevrådet orienterer om elevrådsarbejdet og andre relevante synspunkter fra elevrådet.
  2. Referat: Torsdag i næste uge afholdes valg til elevrådet - det nye elevråd afholder møde inden sommerferien, så der kan laves en god overlevering til det nye elevråd (vedr. UMR, mv.)
  3. Ansøgning desværre ikke gået igennem.
  4. Elevrådet har fået en opgave af idrætsforeningen (Jonas) ifht. hvad eleverne kunne ønske sig af ting/aktiviteter i hallens cafeteria. Der er ca. 100.000 kr i en pulje til fritidsaktiviteter.
 5. Oplæg til forældremøde (B)
  1. Indstilling: Der skal besluttes, hvilket tematikker oplægget på forældremødet efter sommerferien skal indeholde, og der skal vælges et udvalg, der vil lave oplægget. Deltagelse besluttes på næste møde, hvor datoerne er klar.
  2. Referat:
  3. Årsberetning og præsentation af bestyrelsen. Forældrerepræsentanter afventer med udvalg til det næste møde.
 6. Lukkedage i DUS (B)
  1. Indstilling: Finn orienterer om ønskede lukkedage til kommende skoleår, og skolebestyrelsen ønskes at godkende udspillet.
  2. Referat:

Lukkedage i sommerferien i skoleåret 22/23 uge 28 og 29. Lukket mellem jul og nytår og fredag efter Kr Himmelfart.

Det foreslås at lukke DUS fredag den 23. december 2022 (sidste skoledag er den 22.december)

Ovenstående er godkendt.

 1. Opslag på Aula (B)
  1. Indstilling: Da der er flere lokale foreninger, der har henvendt sig vedr. oplæg på Aula, så forelægges det, at bestyrelsen skal stilling til, om lokale foreningen (i skoledistriktet) må have lov til at lægge opslag op på Aula,.
  2. Referat:

Opslag ifht skolerelaterede ting - Åben Skole er ok. Forældrene oplever mange opslag på Aula i forvejen. Skolebestyrelsen beslutter at der ikke skal opslag på Aula, som ikke vedrører skolen.

 1. Sommerfrokost og konstituerende møde
  1. Indstilling: Forslag om, at sommerfrokosten afholdes forud for det ordinære bestyrelsesmøde den 14. juni fra 18.00-19.00, og der samtidig afholdes konstituerende møde for den tiltrædende bestyrelse.
  2. Referat:

Der er aftalt spisning forud for det næste skolebestyrelsesmøde.

 1. Meddelelser (O)
  1. Ledelse

Der er ansat to nye medarbejder Cecilie og Mia i faste stillinger på skolen og Malene (som eleverne kender) ansættes i en tidsbegrænset stilling. Brian fra musikskolen kommer til at varetage musikundervisning i indskolingen i det kommende skoleår.

 

I starten af juni meldes de nye teams ud til elever og forældre.

Der er bestilt skolegård til opsætning ved afdeling b og c.

 

Indskolingen skal på udflugt  til Rebild i morgen - onsdag

 

6. b  har deltaget i Skole OL og er gået videre - klassen skal til Billund i juni måned.

 

 1. Forældre
  1. Orientering fra aften for forældrevalgte på Vesterkærets Skole

​​​​​​​Spændende arrangement for forældrevalgte med rådmand bl.a. med fokus på trivsel i forbindelse med overgangen fra børnehave til skole.

Der er møde med BHOV på Nørresundby gymnasium for forældrevalgte med oplæg den 8. juni kl. 17 - 21 Anders kan sende invitationen til interesserede.

Jonas og Lasse har afholdt møde vedr. planlægning af indkøb til udeområder/fritidsområde. Det er blevet besluttet at tage “det lange blik på” dvs. følge op med - studietur  til bl.a. Jerslev er relevant

 

 1. Medarbejderrepræsentanter

DUS planlægger til til Kat-bakken den 9. juni.

De nye børn til kommende 0. klasse og forældre har været på besøg

 1. Eventuelt

 

Næste møde:

14. juni kl. 18.00 spisning og skolebestyrelsesmødet starter kl. 19