Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Antimobbestrategi

 

Antimobbestrategi

 

Ferslev Skole

 

Definition

Mobning er handlinger, der holder en eller flere elever udenfor fællesskabet, bevidst eller ubevidst. Mobning opstår i fællesskaber som mangler noget positiv at samles om, og foregår ved forskellige typer handlinger, der markerer hvem, der holdes udenfor. Mobning udspringer af utrygge kulturer, der opstår i sociale sammenhænge, man ikke kan trække sig fra.

 

Forebyggende indsats

Skole:

 • Relationsarbejde (elev-elev / elev-voksen / skole-hjem / hjem-hjem)
 • Fællesskabsfremmende aktiviteter
 • Fri for mobberi
 • Arbejdet med trivselsmåling jf. gældende procedure  
 • Venskabsvenner
 • Synlige voksne
 • Lejrskoler med et trivselsfokus

 

Forældre:

 • Forældre deltager i forældrearrangementer
 • Forældre har blik for alle børn på årgangen 
 • Forældre bakker op og afholder arrangementer  inviterer alle med og på tværs (legegrupper, fællesskabende aktiviteter og overlevelsestur) særligt fokus i indskoling og mellemtrin.
 • Bakke op om sociale aktivitet udenfor skoletid (kaffe på kanden)

 

Elev:

 • Dialog på klassen efter konflikter/udfordringer
 • Invitere alle med i lege, opmærksomme på hinanden og sige stop 
 • Arrangementer på tværs af klasser, man mobber ikke folk man kender
 • Fællesskabs opbyggende aktiviteter i den enkelte klasse med fokus på trivsel
 • Faste fælles aktiviteter i årsplanlægning
 • Behandle hinanden godt

 

Foregribende indsats

Skole:

 • Vi lytter til barnet - barnet anerkendes på oplevelser og følelser
 • Italesættelse på klassen 
 • Øget skole-hjemhjem kommunikation (begge veje)
 • Arbejdet med trivselsmåling jf. gældende procedure
 • Inddrage relevante ressourcepersoner i det foregribende arbejde
 • Arbejde med relevante modeller fx relationscirklen
 • Registrere data fx klasselog og handleplan 

 

Forældre:

 • Forældre tager kontakt til skolen eller tager kontakt til hinanden
 • Åbenhed og ærlighed
 • Aktiviteter der støtter fællesskabet
 • Indkalde til den gode klasse

 

Elev:

 • Tale om problemer med hinanden
 • Spørge om hjælp hos en voksen
 • UMR og trivsel/måling
 • Hjælpe hinanden med at sige fra

 

Indgribende indsats

Skole:

 • Overblik og analyse (hændelsesforløb, afklaring: at se hele konteksten og arbejde 360 grader)
 • Udarbejdelse af handlingsplan i samarbejde med forældre og andre relevante samarbejdspartnere
 • Trivselsperson inddrages 
 • Møde mellem skole og hjem (begge veje)
 • Igangsætning af fællesskabsfremmende aktiviteter og tiltag der kan hjælpe med problemløsningen (fx legegrupper mv.)

 

DUS:

 • Vi tager kontakt til børnene, for at få stoppet situationen.
 • Vi tager fat i forældrene til de børn som der er med i konflikten. 
 • Vi laver aftale om konkrete tiltag for videre handling.

 

Forældre:

 • Tage kontakt til skolen

 

Elev:

 • Finde en voksen
 • Sige stop/fra
 • Snakke med ens forældre