MENU
Aula_close Layer 1

Værdigrundlag

 

Værdigrundlag og målsætning

Ferslev skole er skolen, hvor livsglæde, udfordringer og respekt for det enkelte menneske præger det daglige samvær.

Vi lægger vægt på et trygt skolemiljø, der bygger på demokratiske værdier og som fremmer trivselen, skaber livsglæde og udvikler selvværd hos både børn og voksne.

På Ferslev skole er traditioner, fællesskab, social ansvarlighed, den musiske og grønne dimension bærende elementer i udviklingen af skolekulturen.

Vi har et udviklende og udfordrende skolemiljø, som fremmer børnenes nysgerrighed, kreativitet og fantasi.

Vi er en skole, der arbejder målrettet på at integrere udviklingen af børnenes sociale og kulturelle kompetencer i et højt fagligt læringsmiljø.

Gennem opdragende undervisning og tilværelsesoplysning vil vi udvikle børnene til selvstændige, hele og livsduelige mennesker og aktive samfundsborgere.

Skolens målsætning

Ferslev skoles overordnede mål er at skabe et udfordrende og udviklende skolemiljø, som fremmer elevernes nysgerrighed, kreativitet og fantasi og styrker det enkelte barns udvikling fagligt og socialt.

Undervisningen skal give eleverne mod på at lære. Samtidig skal den medvirke til, at de opnår større forståelse og ansvar for sig selv og fællesskabet og give dem lyst til aktivt at deltage i samfundslivet.

Elever og personale skal arbejde for en høj grad af forståelse og ansvarlighed for miljøet, ressourcerne og naturen.

Eleverne skal sikres grundlæggende kundskaber, almen viden og metoder til at tilegne sig ny viden og nye kundskaber.

Skolens hverdag skal være præget af åbenhed, demokrati og respekt for det enkelte menneske.

Vi ønsker en selvudviklende skole, hvor medarbejdernes visioner, kreativitet og erfaringer aktivt udnyttes til gensidig inspiration både fagligt, pædagogisk og strukturelt.

Vi ønsker en skole, hvor samværet skaber tryghed, øger trivselen og udvikler ansvarlighed, selvtillid og livsglæde.

Skolen skal være synlig i lokalsamfundet

Det er skolens og forældrenes fælles ansvar og fælles opgave at arbejde for disse mål.