Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Den gode klasse på Ferslev Skole

Den gode klasse på Ferslev Skole

Fællesskaber omkring børn skaber fællesskaber mellem børn

Dette er tanken bag “Den gode klasse”, og der er mange gode grunde til at arbejde for et godt forældresamarbejde i klassen.

Trivsel er bedst i de klasser, hvor der er et godt forældresamarbejde

Forældresamarbejdet og samarbejdet mellem skole og hjem er en afgørende forudsætning for elevernes trivsel i skolen. Et godt samarbejde mellem forældre og skole om den enkelte klasse bidrager konstruktivt til en god klassekultur med fokus på social trivsel og fællesskab gennem kendskab, oplevelser, dialog og håndtering af forskellige interesser og værdier.

Det, der påvirker oplevelsen mest af, at det enkelte barn har det godt med sig selv og andre i klassen, er, hvis forældrene selv føler sig velkomne i forældregruppen.

Konflikter løses bedst i de klasser, som har et godt forældresamarbejde

Erfaringer viser, at jo tidligere netværk dannes, og jo bedre forældrene kender hinanden, jo nemmere er det for forældre at kontakte hinanden om de problemer, der kan opstå. Derfor introducerer Ferslev Skoles trivselsperson “Den gode klasse” i 0. klasse.

Forældre er klassens usynlige spillere

En stor del af de børn, der mobber andre, oplever deres forældre tale nedsættende om andre i og omkring klassen.

Jo stærkere fællesskab, jo mindre mobning

Børn mobber ikke sine forældres venners børn.

Et godt sted at være er et godt sted at lære

Positiv forældredeltagelse er med til at skabe et trygt læringsrum for børnene. Derfor har man som forældre et fælles ansvar for, at alle klassens elever udvikler sig og trives gennem skolelivet. Forældresamarbejdet betyder, at det ansvar ikke kun gælder eget barn, men at der også er et ansvar for de andre børn i klassen og dermed for fællesskabet. En god dialog mellem forældre omkring børnene og deres trivsel har en forebyggende effekt og gør det lettere at handle, hvis behovet opstår.

Det er vigtigt, at “Den gode klasse” vedligeholdes og prioriteres gennem hele skoleforløbet og bør afholdes 2 gange årligt. 

Strukturen for “Den gode klasse”:

 • Klasseforældrerådet indkalder til forældremødet ”Den gode klasse”, evt. i samråd med klasselæreren. Der udformes dagsorden og tages referat.
 • Klasseforældrerådet kan indkalde på eget initiativ eller på opfordring fra andre forældre.
 • Det er altid en af forældrene, der er ordstyrer. Det anbefales at vælge ordstyrer forud for mødet. 
 • Fælles beslutninger føres til referat og formidles til forældregruppen via Aula.
 • Klasselærer og kontaktpædagog kan deltage, men er ikke ordstyrer og har intet ansvar for mødets afvikling. Klasselæreren eller pædagogens rolle på mødet er at give en status af klassens læring og trivsel og deltager ellers ikke i mødet.
 • Man sidder i en rundkreds, så alle kan se og høre hinanden.
 • Møderne varer fra 1 til 2 timer og bør ikke forlænges ud over det aftalte.


Etik for møderne:

For at  møderne skal blive en succes, er det meget vigtigt at:

 • alle forældre møder op med et åbent sind
 • alle respekterer de andre forældres holdninger og synspunkter
 • tonen er venlig
 • at meningsudvekslingerne afvikles med respekt for andres meninger
 • alle giver plads til, at alle der ønsker ordet, får det.
 • at man kan tale om børn, som ikke er repræsenteret på mødet, da det jo er fælles børn. Gør det på en respektfuld måde.
 • Husk, der er naturligvis tavshedspligt!

Der vil blive drøftet emner, som man opnår en fælles holdning til, men der vil også være emner, som vil blive diskuteret uden, at der opnås enighed. 

Målet er IKKE enighed – men opnåelse af forståelse og respekt gennem en ligeværdig samtale, hvilket også vil have en positiv afsmitning i børnegruppen. 

Husk at afrunde mødet på en positiv måde.

Skolens ansvar:

 • På skolens hjemmeside ligger alt relevant information om Den gode klasse herunder forslag til punkter for Alrum A, B og C samt forslag til dilemmaer, der kan drøftes på møderne
 • Pernille (trivselsperson) gennemgår Den gode klasse grundigt for 0. klasse på det første forældremøde
 • Pernille (trivselsperson) er med på det første forældremøde for 1., 4., og 7. årgang og giver et “brush up” i afholdelsen af Den gode klasse.