Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Kort fortalt

SKOLEBESTYRELSENS SAMMENSÆTNING

Bestyrelsen på Ferslev Skole består af:
7 forældrerepræsentanter, 2 elevrepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og skolens ledelse.
Der er valg hvert andet år, og forældrerepræsentanterne vælges for 4 år ad gangen. Det betyder, at når der kommer nye forældrerepræsentanter ind i bestyrelsen, så sidder der allerede ”garvede” forældre, som først er på valg 2 år senere.

HVAD LAVER BESTYRELSEN?

Bestyrelsen mødes ca. 10 gange om året, hvor vi arbejder med forskellige områder, som berører skolen.
Det kunne eksempelvis være:
• Skolehjemsamarbejdet
• Kost
• Inklusion
• Arrangementer
• Henvendelser fra forvaltningen
• Budget
Forældrerepræsentanterne er derudover med ved ansættelser på skolen.

HVORDAN KAN JEG BRUGE BESTYRELSEN?

Skolebestyrelsen er dit talerør, og alle forældre kan henvende sig til medlemmer af skolebestyrelsen.
Gennem forældrerepræsentanterne har du mulighed for at få indflydelse på skolens dagligdag
og udvikling. Du er velkommen til at henvende dig, hvis du eksempelvis har:
• Overordnede forhold, du ønsker drøftet
• Forslag til bestyrelsens arbejde
• Ris/ros
• Et godt råd eller et spørgsmål
Vi behandler ikke personfølsomme sager hverken vedrørende personalet eller eleverne på skolen. Hvis
sådanne sager ønskes drøftet, bedes de tages op med skolens personale eller ledelse.

Hvis du kunne tænke dig at være en del af bestyrelsen, men er usikker på, hvad det inde-
bærer, er du meget velkommen til at kontakte os for mere information.