Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Stærkere fællesskaber

Inklusionsgrundlag Ferslev Skole - Stærkere fællesskaber

Inklusion
Inklusion er vellykket når eleven oplever sig som en del af fællesskabet, og når eleven trives og udvikler sig i både skolen og i hjemmet.

Mål for inklusionsarbejdet
Alle distriktets børn skal gå på Ferslev Skole, så længe inklusionen opleves vellykket

Mål for stærkere fællesskaber

 • At alle elever er trygge i skolens fællesskaber
 • At alle elever føler de hører til i fællesskabet
 • At alle elever har en ven
 • At alle bidrager til fællesskabet
 • At ingen elever oplever mobning

Professionelt fokus

 • Et stærkt fællesskab er grundlaget for en vellykket inklusion
 • Alle elever vil gøre det godt
 • Når en elev reagerer uhensigtsmæssigt, bliver den voksne nysgerrig på hvorfor eleven reagerer, som han/hun gør
 • Det er de voksnes ansvar, at eleven lykkes
 • Vi har høje forventninger til alle elever
 • Alle elever profiterer af en inkluderende tilgang
 • Tidlig opsporing og indsats styrker elevens muligheder for inklusion på sigt

Systematik og kvalitetssikring

 • Det inkluderende arbejde starter med opbygning af stærke fællesskaber
 • Forældrene arbejder med klassens fællesskab via “Den gode klasse”
 • Trivselsmålingen anvendes som et aktivt redskab jf. gældende procedure
 • Alle klasser har en venskabsklasse
 • Alle klasser gennemgås to gange årligt på læringskonferencer
 • Elevers progression følges via skolens teststruktur
 • Der arbejdes systematisk med elever i komplicerede læringssituationer via skolens procedure:
  • Lærer/pædagog
  • Årgangsteam
  • Afdelingsteam
  • Kompetencecenter/vejleder
  • SamRum
  • Ekstern samarbejdspartner

Ledelse

 • Nærmeste leder er forløbskoordinator på alle sager med eksterne samarbejdspartnere
 • Nærmeste leder deltager i inklusionsarbejdet

Forældresamarbejde

 • Samarbejdet mellem skole og hjem bygger på en anerkendende tilgang og gensidig respekt 
 • God og konstruktiv kommunikation mellem skole og hjem til gavn for elevernes trivsel og læring
 • Åbenhed og ærlighed om det, der er svært
 • Skolen understøtter forældrenes engagement i deres barns skolegang gennem dialog og involvering