Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Referat 07.02.23

Referat

Skolebestyrelsesmøde Ferslev Skole

Dato og tid: 7. februar 2023 19.00-21.00

Sted: Personalerummet

Deltagere: Anders Bisgaard, Brian Scharling, Karsten Christiansen, Jonas Kjær Nielsen, Thorkil Greve, Lone Brunsgaard, Michelle Kristensen, Pia Strandgaard, Tine Zinck Damgaard, Finn Pilgaard, Mette Amdisen, Lasse Hall

Afbud: Brian Scharling

Mødeleder: Anders Bisgaard

Referent: Mette Amdisen

Dagsorden: 

 1. Valg af ordstyrer (B)
  1. Indstilling: At Jonas vælges som ordstyrer.
  2. Referat: Godkendt - Jonas er valgt
 2. Godkendelse af referat (B)
  1. Indstilling: At referatet godkendes.
  2. Referat: Godkendt
 3. Godkendelse af dagsorden (B)
  1. Indstilling: At dagsordenen godkendes.
  2. Referat: Godkendt
 4. Orientering fra elevrådet (O)
  1. Indstilling: Elevrådet orienterer om elevrådsarbejdet og andre relevante synspunkter fra elevrådet.
  2. Referat: Intet nyt fra elevrådet
 5. Økonomi (O)
  1. Indstilling: Lasse giver en kort status på den økonomiske situation.
  2. Referat: 
  3. Status gives på økonomi  og personalesituation
  4. Vi har i indeværende skoleår haft flere store udgifter -  bl.a. købt IT, Legeplads. Vi forventer at ramme et mindre underskud
  5. Ulla er ansat i rengøringen i stedet for Sanne.
 6. Indskrivningstal (O)
  1. Indstilling: Lasse orienterer om indskrivningstallet for kommende skoleår.
  2. Referat: Orientering vedr. indskrevne elever til kommende 0. klasse
 7. Indsende input til meddelelsesbogen (B)
  1. Indstilling: Det skal besluttes, hvem der indsender bestyrelsens input til navnet på “meddelelsesbogen” i MinUddannelse.
  2. Referat: Der er lavet et udkast fra udvalg - det er Anders formand, der sender input ind på vegne af skolebestyrelsen. Det sendes til Morten Thiessen og cc til Jakob Ryttersgaard samt til Børne - og Undervisningsministeren Mattias Tesfaye
 8. Afkortning af skoledagens længde jf. 16D (B)
  1. Indstilling: Ligesom de foregående år ønsker skolen at afkorte UUV i mellemtrin og udskolingen og lægge timerne som to-voksen timer i stedet. Det kan både være som co-teaching eller støttetimer i kompetencecenteret.
  2. Referat: Det beslutttes at afkorte skoledagen jf. §16D
 9. Redigering af nuværende principper (B)
  1. Indstilling: Bestyrelsen skal redigere følgende to principper på mødet: 1) Princip for skole-hjem-samarbejde og 2) Princip for kost, måltider, alkohol og rygning. Principperne findes på skolens hjemmeside og er vedlagt som bilag.
  2. Referat:
  3. 1) Rettelse under Formål: “God og konstruktiv kommunikation” Kommunikation udskiftes med “dialog”
  4. 2) Ny tilføjelse “snus og andre øvrige nikotinprodukter”
 10. Meddelelser (O)
  1. Ledelse

Der vil så småt tages fat i arbejdet med at forberede skolefest. Vi vil evaluere festen på bestyrelsesmødet efterfølgende.

Mellemform - specialtilbuddene er pressede - vi er i gang med nogle overvejelser om, hvad vi kan stille op i den forbindelse på egen skole.

 1. Forældre

Intet nyt

 1. Medarbejderrepræsentanter

I indskolingen er der ved at blive planlagt fastelavn

I Dus har der været overnatninger med 1. klasse og 3. klasse

I Alrum C der har været terminsprøver på 9. årgang og der er projektuger for 8. og 9. årgang i denne og næste uge. 

I Alrum B er det ture ud af huset, Skoletjenestetilbud, biografture

Alrum B afvikler “Skolernes skakdag” på fredag

 1. Eventuelt

Der stilles spørgsmål til følgende:

Madkundskab - forholdet mellem teori og praksis

Seksualundervising i skolen udskolingen - varetages i fag samt i udskolingen med eksterne undervisere “Sexualister” fra UngAalborg

Praksisfag i skolen (tidligere sløjd, formning og håndarbejde) er i dag samlet i faget Håndværk og Design

Næste møde: afholdes 7. marts 2023 kl. 19.00

Punkter til næste møde:

 • Kan man ved afbud til skolebestyrelsesmøde deltage via en online forbindelse? - punktet drøftes
 • Vi kan godt sætte tre principper på til næste bestyrelsesmøde
 • Skolefest (de sidste forberedelser)