Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Referat 23.01.24

Referat

Skolebestyrelsesmøde Ferslev Skole

 


Dato og tid: 23. januar 2024 19.00-21.00

Sted: Personalerummet

 

Deltagere: Anders Bisgaard, Brian Scharling, Karsten Christiansen, Jonas Kjær Nielsen, Thorkil Greve, Signe Raasø Hjorth, Tine Zinck Damgaard, Michelle Kristensen, Pia Strandgaard, Finn Pilgaard, Mette Amdisen, Lasse Hall

Afbud: Jonas Kjær Nielsen

Mødeleder: Anders Bisgaard

Referent: Mette Amdisen

 

Dagsorden: 

 1. Valg af ordstyrer (B)  
  1. Indstilling: At Brian vælges som ordstyrer.
  2. Referat: Brian er valgt
 2. Godkendelse af referat (B) 
  1. Indstilling: At referatet godkendes.
  2. Referat: Referatet er godkendt
 3. Godkendelse af dagsorden (B) 
  1. Indstilling: At dagsordenen godkendes.
  2. Referat: Dagsordenen er godkendt
 4. Orientering fra elevrådet (O)
  1. Indstilling: Elevrådet orienterer om elevrådsarbejdet og andre relevante synspunkter fra elevrådet.
  2. Referat: Lasse orienterer: 
  3. Juleklippedagen er blevet evalueret blandt eleverne. Næste år har vi juleklippedag uden konkurrencer.
  4. Kvalitet i undervisningen - eleverne vil gerne bidrage med, hvordan/hvornår de oplever god undervisning.
  5. Forældre fra afdeling B inviteres med til juleklippedagen næste år.
 5. Skolefest (D)
  1. Indstilling: Vi drøfter årets skolefest den 21. marts, med fokus på om der er nogle ting, der skal justeres eller bortskaffes.
  2. Referat:
  3. Boden med kage og forældrevalgte fra bestyrelsen i boden fungerer godt - måske nogle spørgsmål - statements eller lign. skrives ud eller hænges op bl.a. i forbindelse med fælles bestyrelse med Ellidshøj (med det forml at lægge op til dialog). Der er forslag om fx. badge. Vigtigt med synlighed af forældrerepræsentanterne!
  4. Vi kan skrive ud, med info om fælles ledelse og fælles bestyrelse og opfordring til at komme forbi og tale med de forældrevalgte.
  5. Forslag om fælles start af festen for alle med sang e.lign. evt. i hallen (hvor mange må vi være samlet i hallen?).
  6. Nogle medarbejdere vil gerne have tema - andre vil vil ikke.
 6. Økonomi (O)
  1. Indstilling: Lasse orienterer om skolens økonomi.
  2. Referat: 
  3. Vi holder os indenfor rammen af vores budget for skoleåret på nuværende tidspunkt.
  4. Vi har fået tildelt nogle penge til vores mellemform.
 7. Trivselshistorier til SFR (B)
  1. Indstilling: Anders indleder punktet jf. mail fra SFR.
  2. Referat: 
  3. 6. maj holdes et stort møde, hvor der gerne må komme historier, som kan deles med andre.
  4. Elevrådsarbejdets indsatser kunne medbringes - eleverne har haft en trivselsfremmende dag på skolen og der var en dag med fredstafet.
  5. Mellemform, som er et skoletilbud, der passer til alle børn.
 8. Trafikpolitik (B)
  1. Indstilling: Der skal jf. gældende krav være en lokal trafikpolitik på hver skole. Derfor skal det indledende arbejde drøftes i bestyrelsen, og der noteres, hvilke input bestyrelsen har til trafikpolitikken. Læs mere i det vedlagte bilag.
   1. Referat: 
   2. Opfordring til at cykle eller gå, hvis man bor i byen. Der er god service fra telebusserne - skolen opfordrer til at tage cykel eller alternativt bus.
   3. Skrives ud to gange om året vedr. trafikpolitik.
 9. Meddelelser (O) 
  1. Ledelse 

Ledelsen har været til læringssamtale i dag på forvaltningen. Vi har positiv løfteevne - vi visiterer færre børn til specialtilbud.

Vi har lidt udfordringer med vores trivselsmåling - vi har indsatser, men kan ikke se det i resultaterne af vores trivselsmåling.

Nationale test ligger vi på og over gennemsnittet

Sygefraværet blandt personale ligger lavt.

Vi har alt i alt en god skole.

Strategi Vi har nu fokus på fællesskaber. Vi har erfaret, at de klasser hvor der er trygge fællesskaber, klarer eleverne sig også godt.

Vi arbejder lige nu på at udarbejde en model.

 1. Forældre
 2. Medarbejderrepræsentanter

Alrum A har lige afholdt 100 dages fest i bh. klassen - der var inviteret til fest i alrummet. 

Der planlægges fastelavn den 16/2

Overnatning i dus planlægges/afvikles

I dus vil der blive en opdeling af aktiviteter i hallen.

Båldage og filmdage planlægges

Alrum B

Sidste afdelingsmøde drøftet leg og trivsel - der igangsættes prøvehandlinger som evalueres inden vinterferien. Herunder løsning af konflikter

4.a har afholdt skole-hjemsamtaler

Alrum C

8. årgang har haft projektuge og skal på brobygning i uge 9

9. årgang har haft terminsprøver i uge 2

Som noget nyt starter udskolingen op med fællessamlinger i alrummet.

 1. Eventuelt

Drøftelse af om der ønskes genvalg blandt forældre i forbindelse med eventuelt fællesledelse mellem Ellidshøj og Ferslev Skole.

Jes stopper som leder i Børnehaven Rævedal

Næste møde:

Tirsdag den 5. marts kl. 19.00

Jonas foreslås som ordstyrer