Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Princip for samvær, adfærd, sprogbrug og kommunikation

Princip for samvær, adfærd, sprogbrug og kommunikation (ordensregler)

Princip

Ferslev Skole er præget af stærke fællesskaber, som bygger på gensidig respekt, dialog og medansvar, hvor alle har mod og lyst til at deltage.

 

Mål

 • At alle elever er trygge i skolens fællesskaber
 • At alle elever føler de hører til i fællesskabet
 • At alle elever har en ven
 • At ingen elever oplever mobning
 • At alle taler ordentligt til hinanden

 

Elevens ansvar

 • eleven taler ordentligt og har et passende sprogbrug
 • eleven tager medansvar for fællesskabet gennem korrekt adfærd og sprogbrug
 • eleven udviser respekt for sig selv, andre og skolen 

 

Skolens ansvar

 • skolen har nultolerance over for vold, trusler og mobning
 • skolen formulerer tydelige klasseregler for alle klasser
 • skolen inddrager forældrene rettidigt ved brud på ordensreglerne

 

Forældrenes ansvar

 • forældrene skal formidle og støtte op om skolens ordensregler
 • forældrene er rollemodeller og medvirker til at styrke skolens fællesskaber
 • forældrene opfordres til at deltage i fællesskabsfremmende aktiviteter fx Den gode klasse

 

Godkendt i Skolebestyrelsen 18.04.23