MENU
Aula_close Layer 1

Referat 28.09.21

 

Referat

Skolebestyrelsesmøde Ferslev Skole

Dato og tid: 28. september 2021 19.00-21.00

Sted: Skolens personalerum

Deltagere: Anders Bisgaard, Brian Scharling, Stig Lynggaard, Karsten Christiansen, Jonas Kjær Nielsen, Thorkil Greve, Michelle Kristensen, Pia Strandgaard, Finn Pilgaard, Mette Amdisen, Lasse Hall

Afbud: Lone Brunsgaard 

Mødeleder: Anders Bisgaard

Referent: Mette Amdisen

Dagsorden: 

 1. Valg af ordstyrer (B)
  1. Indstilling: At Karsten vælges som ordstyrer.
  2. Referat: Karsten er valgt
 2. Godkendelse af referat (B)
  1. Indstilling: At referatet godkendes.
  2. Referat: Referatet er godkendt 
 3. Godkendelse af dagsorden (B)
  1. Indstilling: At dagsordenen godkendes.
  2. Referat: Dagsorden er godkendt.
 4. Orientering fra elevrådet (O)
  1. Indstilling: Elevrådet orienterer om elevrådsarbejdet og andre relevante synspunkter fra elevrådet.
  2. Referat: Kathrine og Sarah er valgt som formand og næstformand og vil repræsentere elevrådet på skolebestyrelsesmøderne.

Elevrådet vil gerne have Biksen op at stå igen. Desuden vil bl.a.7. klasser gerne bemande skoleboden - med mulighed for at der kan varmes mad i mikroovne.

Måltidspolitik: Elevrådet har haft drøftelser ifbm. Aalborg Kommunes Måltidspolitik. De forskellige alrum spiser på lidt forskellige tidspunkter. 

I afdeling c har eleverne mulighed for at spise i alrummet på tværs af klasserne/årgangene.

I afdeling B vil eleverne også gerne have mulighed for at spise sammen i afdelingen (alrummet) på tværs af klasser/årgange.

Sund kost er vigtigt - følge kostrådene. Elevrådet vil meget gerne have mulighed for at kunne købe mad på skolen via en skolemadsordning.

Personalets dag: Der er lavet en plan ifht personalets dag - Sarah og Kathrine er i gang med at skrive en tale.

 1. Økonomi (O)
  1. Indstilling: Lasse orienterer om status på sidste års regnskab samt revidering af bevilling for indeværende skoleår.
  2. Referat: Budgetåret løber fremover sammen med skoleåret.

At kunne gå i  nul i indeværende skoleår vil være tilfredsstillende.

 1. Ændring af årshjul (B)
  1. Indstilling: Det foreslås at ændre årshjulet, så budget og økonomiopfølgning følger det nye budgetår. Udkast til det nye årshjul er vedlagt.
  2. Referat: Budgettet godkendes fremover i september - det tilrettede årshjul er godkendt.
 2. Mødetidspunkter (B)
  1. Indstilling: Der ønskes beslutning om følgende mødedatoer for bestyrelsen: 12/10, 16/11, 7/12, 18/1, 15/2, 22/3, 26/4, 24/5 og 14/6.
  2. Referat: Datoerne for de kommende skolebestyrelsesmøder er godkendt.
 3. Måltidspolitik (B)
  1. Indstilling: Før mødet bedes I kort orientere jer i de vedlagte bilag. På mødet gennemgår vi slides, og Lasse medtager pointer fra elevrådet til drøftelse.
  2. Referat: Elevrådet ønsker et skolemads tilbud. Der er mulighed for skolemad.nu. Lasse undersøger anden skoles indhentede tilbud.  Vi holder fast i vores principper og genudsender dem.
 4. Antimobbestrategi (B)
  1. Indstilling: Jf. tidligere bestemt kommissorium skal vi drøfte, hvordan forældrene kan bakke op om mobning på skolen ud fra de tre kategorier: forebyggende, foregribende og indgribende indsatser.
  2. Referat: Skolebestyrelsen giver sit besyv med ifht. forældrenes indsatser ifht.:

det forebyggende:

det foregribende:

det indgribende:

Anders, Stig og Jonas ser på et udkast fra forældrene.

 1. Meddelelser (O)
  1. Ledelse Orientering fra dagens forældremøde i indskolingen, Coronastatus - der er rimelig ro på coronasituationen på skolen.
  2. Forældre Henvendelse fra en forælder vedr. spisning og pauser.
  3. Medarbejderrepræsentanter

B: god stemning og børnene er godt tilbage.

C: God stemning og fælles aktiviteter i alrummet.

A: Der laves legeaftaler og børnene leger på kryds og tværs.

 1. Eventuelt

 


Næste møde: Tirsdag den 12/10