Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Samarbejdspartnere

Sundhedsplejersken

Ferslev Skoles sundhedsplejerske hedder Trine Koldbro Madsen

Trine træffes primært på skolen onsdag dog bedst efter aftale.

Trine kan kontaktes på:

Tlf: 31 99 93 53

Besked via AULA

Email: trine.madsen@aalborg.dk

Eller via sundhedsvejen.dk

 

PPR-talepædagog

Mette Klitgaard

Email: mekl-skole@aalborg.dk

Tlf: 52 63 02 64

 

PPR-psykolog

Luna Dahl Lind

E-mail: ldl-skole@aalborg.dk

tlf.: 93 52 01 57

 

UU Vejleder

Vejleder Marie Giessing Telefon 99314509/25204509  Mail: mgi-skole@aalborg.dk

Adresse: UU-Aalborg, Uddannelseshuset, Kayerødsgade 37, 9000 Aalborg

Se Uddannelsesvejlednings hjemmeside 

 

Tandpleje

Børn på Ferslev skole bruger skoletandplejen på Sofiendalskolen i Aalborg

Se Skoletandplejens hjemmeside

 

Skolesocialrådgiver

Alle folkeskoler i Aalborg Kommune har tilknyttet en skolesocialrådgiver.

Skolesocialrådgiveren er med til at styrke den tidlige og forebyggende indsats, så elever i faldende trivsel og/eller med begyndende fravær støttes så tidligt som muligt.

Skolesocialrådgiveren indgår i det tværfaglige samarbejde på skolen på lige fod med skolens psykolog, sundhedsplejerske og uddannelsesvejleder mv.

Jeg skal som skolesocialrådgiver i samarbejde med skolens medarbejdere støtte, råde og vejlede familier, der af forskellige årsager står i en vanskelig situation.

Som skolesocialrådgiver kan jeg inddrages, hvis en elev, forældre eller lærere oplever vanskeligheder, der har indflydelse på barnet eller den unges trivsel og udvikling i skolen. Det kan f.eks. være, hvis en elev har mange konflikter, megen fravær eller ved forandringer i familien.

Skolens ledelse, lærere og forældre kan sammen beslutte, at jeg deltager i et møde, hvor vi sammen kan afklare, hvilken situation eleven og familien står i, og pege på løsninger der kan skabe positive forandringer.

Herudover kan jeg være med til at understøtte samarbejdet mellem familiegruppe, skole og forældre, hvis der er brug for en kontakt hertil. Jeg kan også guide videre til andre offentlige eller frivillige tilbud.

Forældre kan også kontakte mig direkte og lave aftale om råd og vejledning.

Mine oplysninger:

Navn: Mia Bech Højslev

Kontaktoplysninger: -     tlf.nr.: 9352 0753 - -     mail: miab-jv@aalborg.dk 

Træffetider på skolen: Efter aftale