Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Referat 12.12.23

Referat

Skolebestyrelsesmøde Ferslev Skole

 


Dato og tid: 12. december 2023 19.00-21.00

Sted: Personalerummet

 

Deltagere: Anders Bisgaard, Brian Scharling, Karsten Christiansen, Jonas Kjær Nielsen, Thorkil Greve, Signe Raasø Hjorth, Tine Zinck Damgaard, Michelle Kristensen, Pia Strandgaard, Finn Pilgaard, Mette Amdisen, Lasse Hall

Afbud: Lasse Hall, Brian Scharling

Mødeleder: Anders Bisgaard

Referent: Mette Amdisen

 


Dagsorden: 

 

 1. Valg af ordstyrer (B)  
  1. Indstilling: At Tine vælges som ordstyrer.
  2. Referat: Tine er valgt
 2. Godkendelse af referat (B) 
  1. Indstilling: At referatet godkendes.
  2. Referat: Referatet er godkendt
 3. Godkendelse af dagsorden (B) 
  1. Indstilling: At dagsordenen godkendes.
  2. Referat: Dagsordenen er godkendt
 4. Orientering fra elevrådet (O)
  1. Indstilling: Elevrådet orienterer om elevrådsarbejdet og andre relevante synspunkter fra elevrådet.
  2. Referat: Intet nyt
 5. Fællesledelse med Ellidshøj (B)
  1. Indstilling: Udvalget fremlægger høringssvaret fra bestyrelsen, som herefter ønskes godkendt.
  2. Referat: Høringssvaret er godkendt af bestyrelsen. Ellidshøj laver deres svar klar til i morgen - onsdag.
 6. Julehilsen fra bestyrelsen (B)
  1. Indstilling: Bestyrelsen beslutter, om der skal laves en julehilsen evt. video som sidste år.
  2. Referat: Det besluttes, at der laves en kort videohilsen  igen i år. Der stilles forslag om at Sofie (elevrådsformand) Anders og Lasse indtaler hilsen (hvis Sofie vil medvirke).
 7. Ændringer i styrelsesvedtægten (B)
  1. Indstilling: Lasse gennemgår de nye ændringer i styrelsesvedtægten, og bestyrelsen skal beslutte, om de vil lave en udtalelse ifbm. ændringerne.
  2. Referat: Mette gennemgår kort. Det er aftalt, at såfremt nogen har noget til styrelsesvedtægterne, så skriver man til Lasse inden den 20/12 2023 
 8. Meddelelser (O) 
  1. Ledelse
  2. Skolen har fået bevilliget penge til vores mellemform (100.000 kr)
  3. Nicolaj fra Ungdomsskolen har kontaktet skolen mhp. at lave knallertværksted på skolen.
  4. Vores udskolingselever med H/D-valgfag har været til møbel- og designmesse på Aalborg Handelsskole i dag og har vundet to priser.
  5. Det er sidste gang at vores 2. klasser har fået udleveret chromebooks (fremover vil vi ikke udlevere til elever i 2. klasse)
  6. Pasning mellem jul og nytår i DUS - det ser ud til at vi kan holde lukket.
  7. Forældre
  8. Ferslev Skoles mellemform blev nævnt på SFR-mødet, som Anders har deltaget i. Forældresammenhold giver trivsel blandt børnene (et vigtigt budskab fra mødet i dag).
  9. Medarbejderrepræsentanter
  10. Vi har haft juleklippedag på skolen - det gik rigtig godt
  11. Vi har julefrokost på mandag og KidsVolley på tirsdag i indskolingen
  12. Julegaver, bagning, æbleskiver og julehygge i DUS.
  13. Valgfag har haft en fordybelsesdag - det har været en god dag.
  14. 8. klasserne har været i frivillig praktik
  15. 4. klasserne har lavet juleudstilling (står fremme i afdeling B) 
  16. 5. har bagt julesmåkager
  17. 6. klasserne går Luciaoptog på skolen i morgen.
 9. Eventuelt

Budskabet fra Anders i julehilsen - forældresammenhold giver trivsel blandt børnene!

 

Tak for samarbejdet i 2023 og god jul til alle!

 

Næste møde:

23. januar kl. 19.00

 

Brian foreslås som ordstyrer ved mødet.