Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Referat 13.12.22

Referat

Skolebestyrelsesmøde Ferslev Skole

Dato og tid: 13. december 2022 19.00-21.00

Sted: Personalerummet

 

Deltagere: Anders Bisgaard, Brian Scharling, Karsten Christiansen, Jonas Kjær Nielsen, Thorkil Greve, Lone Brunsgaard, Michelle Kristensen, Pia Strandgaard, Tine Zinck Damgaard, Finn Pilgaard, Mette Amdisen, Lasse Hall

Afbud: Brian Scharling og Jonas Kjær Nielsen

Mødeleder: Anders Bisgaard

Referent: Mette Amdisen

Dagsorden: 

 

 1. Valg af ordstyrer (B)
  1. Indstilling: At Lone vælges som ordstyrer.
  2. Referat: Lone er valgt.
 2. Godkendelse af referat (B)
  1. Indstilling: At referatet godkendes.
  2. Referat: Referatet er godkendt.
 3. Godkendelse af dagsorden (B)
  1. Indstilling: At dagsordenen godkendes.
  2. Referat: Dagsordenen er godkendt.
 4. Orientering fra elevrådet (O)
  1. Indstilling: Elevrådet orienterer om elevrådsarbejdet og andre relevante synspunkter fra elevrådet.
  2. Referat: 

Elevrådet har været rundt i klasserne for at høre, hvilke ønsker der er fra elever på skolen ifbm. med markeringen og de søgte og  tildelte penge i forbindelse med Børnevenlig Kommune.

Der har været drøftet, at musikvalgholdet måske kan spille for de yngste elever, de øvrige valgfag vil også kunne bidrage f.eks. med mad

Der er forslag om at få et oplæg fra kommunen f.eks Rikke Hartmann om børnevenlig kommune og se om der kan hyres en der kan underholde med stand Up/Comedy 

 1. Information fra SB til julebrevet/video (B)
  1. Indstilling: Bestyrelsen skal beslutte, hvem og hvad der skal siges til julehilsnen i år.
  2. Referat: 

Det besluttes, at der skrives et kort brev og lægges billeder ud - både på Facebook og på Aula

 1. Godkendelse af princip vedr. Meddelelsesbogen (B)
  1. Indstilling: Udvalget fremlægger princippet, hvorefter det ønskes godkendt af bestyrelsen.
  2. Referat: 

Drøftelse af betegnelsen “Meddelelsesbog”. Skolebestyrelsen ønsker at gøre opmærksomme på, at betegnelsen “meddelelsesbog”  er misvisende for, hvad indholdet skal være (tidligere hed det elevplan og mere retvisende vil være fokuspunkter, elevportfolio e.lign)

Tine vil gerne lave et udkast til Aalborg Kommune (rådmand Morten Thiessen). 

Princippet vil tages med på afdelingsmøderne og i løbet af januar eller februar lægges ud på hjemmesiden til forældre.

 1. Rettelser:

Løbende evaluering … foregår fortsat via Aula”  - der slettes “hvad indeholder den ikke”.

Punkt 3 “vil altid være synlig”…(indsættes)

Princippet godkendes med ovenstående rettelser.

 

 1. Redigering af nuværende principper (B)
  1. Indstilling: Bestyrelsen skal beslutte, hvordan vi i det nye år vil revidere de eksisterende principper.
  2. Referat: 
  3. Et princip (måske to) tages op på hvert møde fra januar måned, startende med det princip, som det er længst tid siden er blev revideret (der er evt. nogle principper, som bortfalder (herunder måltidspolitik (princip))
 2. Meddelelser (O)
  1. Ledelse
   1. Skolesocialrådgiver Mia. Mia vil ikke være fast på skolen. Mia kan gå ind i sager, hvor der ikke er en rådgiver. Forældre og personale kan kontakte Mia og man kan få sparring. 
   2. Vi har fået ny psykolog (PPR) der hedder Elisabeth
   3. Co-teaching fungerer virkelig godt på Ferslev Skole (opleves positivt af såvel elever og lærere/pædagoger).
   4. Nationale overgangstest i dansk og matematik er afviklet - der kommer skriftlige tilbagemeldinger til forældre i januar måned
   5. To nye rengøringsassistenter er trådt til på skolen i forbindelse med sygemelding - det er  Annika og Ulla 
   6. Internetforbindelsen på skolen er ustabilt og giver udfordringer - access points er blevet udskiftet
  2. Forældre
  3. Medarbejderrepræsentanter

Juleklippedag i alrum a - der var mange gæster i alrum a

I dag har der været Luciaoptog (6. årgang har stået for det)

I dussen bages der, laves julepynt, gaver og julehygges

Mellemtrin og udskoling havde en god juleklippedag og fælles juledans i hallen for alle på skolen blev afslutning på dagen. Der var mange forældre og bedsteforældre i hallen.

Besøg af studerende  fra UCN i dag i udskolingen - de underviste 7. og 8. årgang i teknologiforståelse.

Alrum B stod den 1.december og tog imod elever med sang og lanterner

Elever fra 6.a har vundet en plakatkonkurrence - Fredsplakat

 

 1. Eventuelt

Drøftelse af antallet af skolebestyrelsesmøder på et skoleår. Evt. tage et møde eller to ud af kalenderen. 

Til det nye skoleår drøftes at  ligge datoer ind i kalenderen for møder, der kan udgå hvis ikke der er behov. Møderne kan ligge ca. hver 6. uge (eller 4. uge efter behov)

Obs på at der ikke placeres skolebestyrelsesmøde lige efter jul. Måske i stedet slut januar og start marts.

Mødet den 10. januar aflyses, hvis der ikke er punkter til dagsorden. 

 

Næste møde:

10. januar kl. 19 2023 - aflyses hvis der ikke er væsentlige punkter

 

7. Februar 2023 er næste møde

Forslag til mødeleder ved næste møde er Jonas.

Der skal et eller måske to principper på dagsorden (to hvis der ikke er så mange andre punkter på dagsorden).