Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Sammen Om Læring

På Ferslev Skole er vi Sammen Om Læring

Det betyder, at elever, forældre og skolens personale hver dag er sammen om at skabe læring og trivsel hos eleverne.

De to vigtigste faktorer for et barns skolegang er forældre og de voksne, de møder på skolen.

Derfor bestræber vi os hver dag på at gøre alt, hvad vi kan for at understøtte eleverne i deres læringsudvikling.

Vi har tre hovedtemaer, som vi arbejder med for at opnå vores mål om at skabe mest mulig læring hos eleverne:

Feedback

Vi arbejder med læring gennem anvendelsen af feedback. Både mellem lærer og elev, men også feedback fra elev til elev. Feedback har vist sig som en af de vigtigste metoder til at skabe læring, hvorfor vi arbejder målrettet med, at både voksne og børn på skolen bliver bedre til at anvende feedback som læringsskabende værktøj.

Stærke fællesskaber

Stærke fællesskaber blandt elever og voksne giver grobund for læring og trivsel. På Ferslev Skole har vi et inklusionsgrundlag, der har fokus på at skabe stærke fællesskaber. Et inklusionsgrundlag er til for alle og ikke kun for de få. Derfor har vi fokus på at skabe stærke fællesskaber ud fra følgende målsætninger: 

  • At alle elever er trygge i skolens fællesskaber
  • At alle elever føler de hører til i fællesskabet
  • At alle elever har en ven
  • At alle bidrager til fællesskabet
  • At ingen elever oplever mobning

Det er muligt at læse mere om skolens arbejde med at skabe stærke fællesskaber under inklusionsgrundlaget på skolens hjemmeside.

MinUddannelse

Vi synliggør læring og progression gennem anvendelsen af læringsplatformen MinUddannelse. Der bliver arbejdet dagligt med at synliggøre og systematisere læring og udvikling. For at skabe et åbent rum for både elever, forældre og lærere samt pædagoger, anvendes læringsplatformen til at strukturere og systematisere elevernes læring, så alle kan følge med i og understøtte læringsudviklingen.

Hvis du vil vide mere om, hvordan vi arbejder systematisk med at skabe læring og trivsel hos eleverne, så kan du kontakte skoleleder, Lasse Hall på llh-skole@aalborg.dk.