Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Referat 13.09.22

Referat

Skolebestyrelsesmøde Ferslev Skole

Dato og tid: 13. september 2022 19.00-21.00

Sted: Personalerummet

 

Deltagere: Anders Bisgaard, Brian Scharling, Karsten Christiansen, Jonas Kjær Nielsen, Thorkil Greve, Lone Brunsgaard, Michelle Kristensen, Pia Strandgaard, Tine Zink Damgaard, Finn Pilgaard, Mette Amdisen, Lasse Hall

Afbud: Karsten Christiansen, Lone Brunsgaard

Mødeleder: Anders Bisgaard

Referent: Mette Amdisen

 


 

Dagsorden: 

 1. Valg af ordstyrer (B)
  1. Indstilling: At Jonas vælges som ordstyrer.
  2. Referat: Jonas valgt
 2. Godkendelse af referat (B)
  1. Indstilling: At referatet godkendes.
  2. Referat: referatet er godkendt
 3. Godkendelse af dagsorden (B)
  1. Indstilling: At dagsordenen godkendes.
  2. Referat: Dagsorden er godkendt
 4. Orientering fra elevrådet (O)
  1. Indstilling: Elevrådet orienterer om elevrådsarbejdet og andre relevante synspunkter fra elevrådet.
  2. Referat:

Fælleselevrådsmøde er afholdt i dag. Katrine er valgt som formand og Emilia er kommet med i bestyrelsen.

Ferslev Skole modtager FN’s fredsstafet. Katrine og Emilia kan ikke deltage ved overdragelse, da de og 8. årgang skal på lejrskole.

Elevrådet har fokus på fællesskabende aktiviteter blandt skolens elever - vi har netop haft National Læsedag.

Planlægger at lave en skraldeindsamlingsdag.

 1. Mere tid til kerneopgaven (B)
  1. Indstilling: Byrådet har igangsat en proces med fokus på at skabe mere tid til kerneopgaven i kommunen. I den forbindelse skal vi først se en film, hvorefter vi har en fælles drøftelse med fokus på regler og andre opgaver, som vi vurderer kunne afskaffes for at skabe mere tid i dagligdagen. Der er et dialogskema til udfyldelse af svar, som Mette skriver i undervejs.
  2. Referat:

Udfyldt på særskilt ark.

Punkter der indsendes: 

 • Høringssvar (er blevet færre hvilket er godt)
 • Principper (Mange principper overflødige - kan være færre - nøjes med principper relevante for skolen)
 • Økonomi (for få penge at lave prioriteringer med - indkøbsaftaler bør fjernes!)
 • Buskort (fjerne ansøgning/dispensation og mere fleksibilitet bl.a. ifht. afgange)
 1. Godkendelse af driftbudget (B)
  1. Indstilling: Lasse gennemgår hovedtrækkene i det nye budget, som herefter ønskes godkendt. Budgettet har været detaljeret gennemgået på økonomiudvalgsmøde den 31. august.
  2. Referat: 

Økonomiudvalget har gennemgået budgettet. Der er prioriteret opdatering af H/D lokalet, printere og projektorer (til klasser) er købt ind.

Driftsbudgettet godkendes.

 1. Evaluering af forældremøder (D)
  1. Indstilling: Der ønskes en kort evaluering af forældremøderne. Vi har nu været igennem i både alrum B og C.
  2. Referat:

Gode forældremøder i B og C.

Der var spørgsmål vedr. fraværsregistrering i afd. B og ikke i C

Der er oplevelser af, at der er for kort tid til den gode klasse (en halv time), når det afholdes i forlængelse af forældremødet. Vigtigt at styre tiden.

Opmærksomhed på, at vi ved præsentation at stå frem foran og i lyset.

Det virkede godt, at der var et oplæg fra fra afdelingen i afd. C.  Det giver noget vægt og fortæller om hvad der er fælles og vigtigt i afdelingen. 

I forbindelse med forældremødet vælges nyt forældreråd og der stilles forslag om, at man afholder “Den gode klasse” lidt senere på året (planlægges efter behov). 

 1. Meddelelser (O)
  1. Ledelse:
 • Der er legeredskaber på vej til opsætning på  skolen i næste uge.
 • CO-teaching er igangsat og der er virkelig god energi blandt personalet.
 • Ledelsen har holdt møde med PPR
 • UMG gør det virkelig godt
 • Nyansættelser på plads - vi skal byde Sanne og Kristoffer velkommen i afd. c
 • Status på sygefravær blandt personale 

 

 1. Forældre
 • Opdatering på hjemmesiden af skolebestyrelsens repræsentanterne og forældreråd (Finn tjekker det)
 •  
 1. Medarbejderrepræsentanter

- legepladserne bliver ordnet og det glæder alle sig til

- store legedag i afd. b på fredag

- I afdeling a planlægges skole olympiade ( i næste uge)

- overnatning i DUS starter op

- stor tilslutning til onsdagspisning i DUS

 1. Eventuelt

Forespørgsel på om der kan være skimmelsvamp i sløjdlokalet - dette undersøges.

Næste møde:

4. oktober 2022 (Tine kan ikke deltage). Brian er ordstyrer