Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Referat 23.08.22

 

Referat

Skolebestyrelsesmøde Ferslev Skole

 


Dato og tid: 23. august 2022 19.00-21.00

Sted: Personalerummet

 

Deltagere: Anders Bisgaard, Brian Scharling, Karsten Christiansen, Jonas Kjær Nielsen, Thorkil Greve, Lone Brunsgaard, Michelle Kristensen, Pia Strandgaard, Tine Zink Damgaard, Finn Pilgaard, Mette Amdisen, Lasse Hall

Afbud: Tine Zink Damgaard, Lone Brunsgaard, Karsten Christiansen og Lasse Hall

Mødeleder: Thorkil

Referent: Finn Pilgaard

 1. Valg af ordstyrer (B)
  1. Indstilling: At Thorkil vælges som ordstyrer.
  2. Referat:  Thorkil valgt
 2. Godkendelse af referat (B)
  1. Indstilling: At referatet godkendes.
  2. Referat:  Referatet er godkendt
 3. Godkendelse af dagsorden (B)
  1. Indstilling: At dagsordenen godkendes.
  2. Referat:  Dagsorden godkendt
 4. Orientering fra elevrådet (O)
  1. Indstilling: Elevrådet orienterer om elevrådsarbejdet og andre relevante synspunkter fra elevrådet.
  2. Referat: Katrine - elevrådsvalget var før sommerferien og det gør at det gamle og det nye elevråd kan vælge fælles fokus på:  praksisfaglighed og turneringer. Biksen er åbnet. Benytte hallen mere. UMG (skoleleder, AMR, 4 UMR’er) mødet i dag vedr. trivselsmåling fokus fællesskabsfremmende.
  3. Emilia er valgt som næstformand i elevrådet
 5. Godkendelse af antimobbestrategi (B)
  1. Indstilling: På punktet gennemgår Mette skolens nye antimobbestrategi, hvorefter den ønskes godkendt i bestyrelsen.
  2. Referat: 

Mette præsenterede den nye strategi og hvordan der er lavet. Forslag stilles fra forældre om at tage det med på forældremøder. Hvordan får den liv. Ledelsen og forældre præsenterer den. Alle parter siger noget om den. Strategien er vedtaget.

 

 1. Valg til SFR (Skolebestyrelsernes fællesråd) (O)
  1. Indstilling: Mette orienterer om det forestående valg til SFR samt udleverer materiale såfremt nogen ønsker at stille op.
  2. Referat: Mette orienterer om valget. Mette viser video. Datoerne fra oplægget nævnes. Anders ønsker at stille op. Anders følger op på de tre fraværende

 

 1. Forældremøde - deltage og oplæg (B)
  1. Indstilling: På mødet gennemgår udvalget kort deres agenda til oplægget. Herefter skal der aftales deltagelse på de forskellige forældremøder.
  2. Referat: Brian og Anders har mødtes:

 

Præsentation, det er sket i året, ny formidling via video.

Hvilke ting de har beskæftiget med, Corona,  den nye klassedeling, tolærerordning, forældreansvar antimobbestrategi, den gode klasse, valgmødet, øget samarbejde med idrætsforeningen. 

 

Slides skal med i oplægget. Anders og Brian sender slides til Lasse forud for forældremødet.

 

Hvem kommer:

A - 27/9 - Anders og Brian

B- 13/9 - Anders, Brian og Tine 

C- 6/9 - Anders ,Brian, Karsten og Thorkil
 

 1. Årgangsrepræsentanter (B)
  1. Indstilling: Der skal væres årgangsrepræsentanter til de forskellige årgange.
  2. Referat:

0. Anders

1. Jonas

2. Anders

3. Jonas

4. Brian

5. Tine og Lone

6. Tine og Karsten

7. Karsten

8. Lone

9. Thorkil

 

 1. Møder (B)
  1. Indstilling: Bestyrelsen skal godkende den udsendte mødeplan for skoleåret.
  2. Referat: Besked sendt 21/6 , datoer gennemgås. Datoer godkendt.

 

 1. Meddelelser (O)
  1. Ledelse - Co-teaching, lærerstillinger, skolefesten laves af udvalg på skolen,

skolegård afventer opstilling - nye projektorer opsættes i alle resterende lokaler - nye chromebooks på vej til 2. og 6. klasse

 1. Forældre - anden sang på første skoledag ønskes og gerne kopi.
 2. Medarbejderrepræsentanter - nyt skoleår i gang - hvordan driver vi afdelingen i ex. frikvarter - nye o. klasser - de store der vil lege kommer efter uge 42

 

 1. Eventuelt 

Næste møde: 13/9 - Jonas er mødeleder.