Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Referat 04.10.22

 

Referat

Skolebestyrelsesmøde Ferslev Skole

Dato og tid: 4. oktober 2022 19.00-21.00

Sted: Personalerummet

Deltagere: Anders Bisgaard, Brian Scharling, Karsten Christiansen, Jonas Kjær Nielsen, Thorkil Greve, Lone Brunsgaard, Michelle Kristensen, Pia Strandgaard, Tine Zinck Damgaard, Finn Pilgaard, Mette Amdisen, Lasse Hall

Afbud: Michelle Kristensen, Tine Zinck Damgaard, Jonas Kjær Nielsen

Mødeleder: Anders Bisgaard

Referent: Mette Amdisen

 

 

Dagsorden: 

 

 1. Valg af ordstyrer (B)
  1. Indstilling: At Brian vælges som ordstyrer.
  2. Referat: Brian valgt
 2. Godkendelse af referat (B)
  1. Indstilling: At referatet godkendes.
  2. Referat: Referatet godkendt
 3. Godkendelse af dagsorden (B)
  1. Indstilling: At dagsordenen godkendes.
  2. Referat: Dagsordenen  godkendt
 4. Orientering fra elevrådet (O)
  1. Indstilling: Elevrådet orienterer om elevrådsarbejdet og andre relevante synspunkter fra elevrådet.
  2. Referat:Skolens hjemmeside er blevet tjekket op af elevrådet.

Elevrådet har gode forslag til emner ifht. Åben Skole:

Bla. hverdagsøkonomi på mellemtrinnet. Elevrådet vil tage kontakt til en bankrådgiver (kombination af matematikundervisning og understøttende undervisning)

Personalets dag afholdes i morgen den 5/10

Ferslev Skoles elevrådet skal efterfølgende  i morgen interviewes (valgt ud til Tænketank blandt 48 skoler)

 1. Valg til SFR (B)
  1. Indstilling: Der skal vælges fire kandidater, som bestyrelsen ønsker at opstille til SFR. I kan orientere jer i det vedlagte bilag. 
  2. Referat: Skolebestyrelsen på Ferslev Skole stemmer på: Anders Bisgaard, Haukur, Maria Stagis, Trine Winther Skouboe (valgt i prioriteret rækkefølge)
 2. Temaaften og skolefest (D)
  1. Indstilling: De indledende drøftelser omkring afholdelse af temaaften i foråret påbegyndes. Der er et forslag fra Anders og Lasse om, at man tænker skolefesten og temaaftenen sammen. Drøftelsen afsluttes med, om bestyrelsen har forslag eller ideer til afholdelsen af skolefesten. Lasse præsentere kort nogle indledende tanker. 
  2. Referat: Vi arbejder videre på at slå temaaften og skolefest sammen. Skolebestyrelsen har i forbindelse med skolefesten en bod e.lign (fx. serverer kaffe og kage) og inviterer til dialog med øvrige forældre.
 3. Økonomi (O)
  1. Indstilling: Der er kommet en opdateret bevilling pr. 5. september. Lasse orienterer kort om status på økonomi samt sidste års resultatet.
  2. Referat: Vi har fået ekstra timer ved dette års opdaterede bevilling.
 4. Meddelelser (O)
  1. Ledelse
   1. Skimmelsvamp i sløjd er blevet undersøgt 
   2. Trimdag (motionsdag) fredag i uge 41 (rigtig mange 9. klasser kommer til denne aften selvom de ikke er på skolen i denne uge)
   3. Basket Night for udskolingen og erhvervspraktik for 9. årgang i uge 41
   4. Elevrådet er virkelig aktive og bliver inddraget i meget på forvaltningsniveau
   5. Sanne og Kristoffer er startet op i denne uge
   6. Studerende fra læreruddannelsen kommer i praktik på skolen i uge 45 - 50
   7. Samarbejdsmøde med børnehaverne sat i gang (flere nye medarbejdere i børnehaverne) Børnehaverne vil rigtig gerne samarbejde med skolen og vice versa.
   8. Der udleveres chromebooks til 2. og 6. klasser
  2. Forældre
   1. Anders orienterer kort om budgetdrøftelser på formandsmøde

Orientering om Co-teaching, budget (obs på flere penge til børn med særlige behov), der har været drøftelse af forældreinvolvering

 Brian orienterer om legepladsmøde i Volsted (småbørnsforældre i området ønskes inddraget)

 1. Medarbejderrepræsentanter

Alrum a har haft Store legedag - 3. klasserne var holdkaptajner 

Nyt legeredskab på legepladsen i indskolingen

DUS planlægger Halloween - 4. og 5. klasser står for løb (arrangementet kun for børnene)

 

Store legedag i alrum B

Nye legeredskaber i udeområde for afd. B/C bliver flittigt brugt

 

8. årgang på introforløb

8. årgang har været på lejrskole

 

 1. Eventuelt

Der var ikke så mange forældre til forældremøderne i afd. B - noget som vi skal være opmærksomme på?

Oplever at der er sket en opkvalificering ifht den gode klasse

 

Næste møde: 15/11 2022. Der stilles forslag om at Tine vælges som ordstyrer.