Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Referat 14.11.23

Referat

Skolebestyrelsesmøde Ferslev Skole

 


Dato og tid: 14. november 2023 19.00-21.00

Sted: Personalerummet

Deltagere: Anders Bisgaard, Brian Scharling, Karsten Christiansen, Jonas Kjær Nielsen, Thorkil Greve, Signe Raasø Hjorth, Tine Zinck Damgaard, Michelle Kristensen, Pia Strandgaard, Finn Pilgaard, Mette Amdisen, Lasse Hall

Afbud:

Mødeleder: Anders Bisgaard

Referent: Mette Amdisen

 

Dagsorden: 

 

 1. Valg af ordstyrer (B)  
  1. Indstilling: At Karsten vælges som ordstyrer.
  2. Referat: Karsten er valgt
 2. Godkendelse af referat (B) 
  1. Indstilling: At referatet godkendes.
  2. Referat: Referatet er godkendt
 3. Godkendelse af dagsorden (B) 
  1. Indstilling: At dagsordenen godkendes.
  2. Referat: Dagsordenen er godkendt
 4. Orientering fra elevrådet (O)
  1. Indstilling: Elevrådet orienterer om elevrådsarbejdet og andre relevante synspunkter fra elevrådet.
  2. Referat: 
  3. Biksen har lidt udfordringer med udlån til nogle af de yngste elever - de bruger tingene forkert (fx. mikadospil som spyd).  Biksen laver et system ifht hvilke afdelinger der kan låne hvad.
  4. Der søgt penge ved to forskellige fonde. Afd. B ønsker bordtennis (som de har det i afd. c) Der søges til gadeaktiviteter (fællesfremmende aktiviteter)
  5. It- politik - Pia og Finn har været på besøg for at tale med eleverne om de teknolgier der kan bruges i DUS tiden (og hvor lang tid)
  6. Der er UMG møde på fredag, hvor der skal ses på trivselsmålingen.
 5. Fællesledelse med Ellidshøj (B)
  1. Indstilling: Anders og Lasse orienterer om mødet med forvaltningen, og vi gennemgår høringsmaterialet, der er vedlagt som bilag til mødet. Bestyrelsen skal beslutte, hvem der skal udarbejde høringssvaret.
  2. Referat:
  3. Lasse gennemgår materialet fra møde med skolechef Mads Jørgensen omkring fællesledelse. Fra ledelsen ønsker vi at bevare det gode, der er på begge skoler.
  4. Der udarbejdes et høringssvar af følgende fra bestyrelsen: Anders, Brian og Karsten
 6. Temamøder og valg (B)
  1. Indstilling: Kort opsummering siden sidst samt drøftelse af justeringer mhp. fællesledelse og ny bestyrelsessammensætning.
  2. Referat: Vi afventer med planlægningen af temaaftenen. 
 7. Skolens nye strategi (D)
  1. Indstilling: Lasse orienterer om hovedelementerne i skolens strategi, hvorefter input fra bestyrelsen ønskes. 
  2. Referat: Tilbagemelding fra bestyrelsen - det er en god ledelsesplan der bringes ud i livet. 
 8. Økonomi (O)
  1. Indstilling: Lasse orienterer om status på skolens økonomi i indeværende skoleår. 
  2. Referat: Orientering om forbrug i indeværende skoleår.
 9. Meddelelser (O) 
  1. Ledelse
 • Fællesledelse fylder lidt blandt personale - der gives plads til frustrationer og bekymringer
 • Vi har holdt strategisk møde i uge 41 for pædagogisk personale, og der er opfølgende møde i uge 47 (vi får oplæg udefra)
 • Der en sygemelding i afdeling C - de øvrige lærere træder til  (forældre er orienteret)
 • Finn har sendt besked ud til forældrerepræsentanterne i bestyrelsen omhandlende pasning mellem jul og nytår. Skrivelsen godkendes af bestyrelsen.
 • Godt møde med elevrådet omkring it i DUS
 1. Forældre
 2. Der er blevet holdt fest i hallen - 50 års jubilæum - det gik rigtig godt. Det var en succes, så det forventes at blive gentaget til næste år. DUS vil gerne inviteres til deltagelse om eftermiddagen.
 3. Medarbejderrepræsentanter
 • 5. årgang har været i biografen
 • 6.a har været med skoletjenesten - “den gamle skole”
 • Basketnight afholdt for udskolingen
 • Skole-hjem samtaler afholdt
 • Camp Ung i uge 
 • Der er studerende i praktik lige nu
 • Trimdag afviklet lige inden efterårsferien
 • 1.a har været i biografen
 • Der afvikles emneuge i uge 50 i indskolingen- bla. hvor kommer juletræet fra (de nære ting)
 • Der er afholdt Halloween
 • Juleklippedag afholdes den 1.december
 • DUS b afholder pige- og drenge-.aktiviteter
 • Der laves julegaver i DUS
 1. Eventuelt

Der stilles spørgsmål til tilmelding til fællesspisning i DUS

 

Næste møde:

Tirsdag den 12. december kl. 19 - 21 

 

Udvalget forsøger at have et høringssvar klar til vores næste møde.